Jdi na obsah Jdi na menu
 


Endurosprint Košťálov 2015

29. 4. 2015

Mezinárodní mistrovství České republiky
v endurosprintu
Přebor České republiky v endurosprintu
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ


Název podniku: Mezinárodní mistrovství České republiky endurosprint
Přebor České republiky endurosprint
Číslo podniku: AČR 240/152
Místo podniku: Košťálov, Autokemp koupaliště Košťálov
Datum pořádání: 16.-17.května 2015
Pořádající federace: FMS AČR, Opletalova 29, CZ -110 00 Praha 1


1. POŘADATEL
Název klubu: Enduroklub Semily při Autoklubu Semily v AČR
Sídlo: Bořkovská 147, 513 01 Semily
Zodpovědná osoba: Jaroslav Bachman
Číslo telefonu: 777 255 324
E-mail: jaroslavbachman@seznam.cz
Sekretariát podniku: areál Autokempu koupaliště Košťálov
Otevřen dne : 15.5. 2015 od 17:00 hodin do 21:00 hodin
Otevřen dne : 16.5. 2015 od 07:00 hodin do 20:00 hodin
Otevřen dne : 17.5. 2015 od 07:00 hodin do 16:00 hodin


2. PŘÍSTUP
Nejbližší města: Semily, Lomnice nad Popelkou
Centrum závodu: Autokemp koupaliště Košťálov: loc: 50°34´18.537“N 15°23´13.488“E


3. OFICIÁLNÍ ČINOVNÍCI
Předseda jury: František Hraběta
Člen jury: Vladimír Heger
Ředitel závodu: Jaroslav Bachman
Tajemník závodu: Zdeněk Móro
Hlavní technický komisař: Václav Suchý
Hlavní časoměřič: Hana Hlobilová
Vedoucí trati: Petr Vlach
Činovník ŽP: Vladimír Heger
Hlavní lékař závodu: 16.5 . MUDr.Jan Behenský, 17.5. MUDr.Vít Šlechta
Podnik bude konán v souladu se Všeobecným sportovním řádem FMS AČR, příslušnými řády FMS AČR, přílohami a těmito Zvláštními ustanoveními, která byla zkontrolována a schválena sekretariátem FMS AČR. Podnik bude uspořádán podle NSŘ enduro FMS AČR.


4. TŘÍDY
Objemové třídy v MČR jsou následující:
E1 /od 100 ccm do 144 ccm dvoudobé a od 175 ccm do 250 ccm čtyřdobé/
E2 /od 175 ccm do 250 ccm dvoudobé a od 290 ccm do 450 ccm čtyřdobé/
E3 /od 290 ccm do 500 ccm dvoudobé a od 475 ccm do 650 ccm čtyřdobé/
Absolutní junior (pro jezdce do 23 let)
Pohár juniorů 125 (pro jezdce do 20 let)


Objemové třídy v PČR jsou následující:
E1 /od 100 ccm do 144 ccm dvoudobé a od 175 ccm do 250 ccm čtyřdobé/
E2 /od 175 ccm do 250 ccm dvoudobé a od 290 ccm do 450 ccm čtyřdobé/
E3 /od 290 ccm do 500 ccm dvoudobé a od 475 ccm do 650 ccm čtyřdobé/
Veterán 1 (nad 40 let do 50 let bez rozdílu objemu motocyklu)
Veterán 2 (nad 50 let bez rozdílu obejmu motocyklu)
80 ccm /od 50 ccm do 85 ccm dvoudobé s řazením a od 75 ccm do 174 ccm čtyřdobé/
Ženy (bez rozdílu objemu motocyklu)
Hobby jezdci – držitelé licence C


5. PŘIHLÁŠKY JEZDCŮ
Jezdci se přihlašují elektronicky na stránkách www.czechenduro.cz


6. POVOLENÁ ÚČAST:
Mez. mistrovství ČR se mohou zúčastnit držitelé mezinárodní licence enduro FIM, FIM Europe nebo"A" a národní licence "A" vydané FMS AČR. Zahraniční jezdci jsou povinni předložit licenci pro enduro a souhlas se startem, vystavený jejich národní federací. Dále se mohou zúčastnit jezdci s licencí vydanou FMS AČR pro motokros “A“.
Přeboru ČR se mohou zúčastnit jezdci s licencí “B“ nebo “M“, vydané FMS AČR. Zahraniční jezdci jsou povinni předložit licenci pro enduro a souhlas se startem, vystavený jejich národní federací. Dále se mohou zúčastnit jezdci FMS AČR s licencí jiných sportovních odvětví “A“ a jezdci motokrosu s licencí “B“.
Přeboru C se mohou zúčastnit pouze jezdci s licencí “C“ pro enduro a motokros vydané FMS AČR.


7. MAXIMÁLNÍ POČET STARTUJÍCÍCH – 200 jezdců


8. STARTOVNÍ ČÍSLA
Startovní čísla se přidělují na stránkách www.czechenduro.cz, případně pořadatel při dodržení startovních čísel dle nominace VV svazu endura AČR.


9. KONTROLA TRATI
Kontrolu a převzetí trati provede delegovaný předseda jury a ředitel podniku v den před konáním podniku za účasti vedoucích trati, jezdců a případně dalších potřebných osob.


10. ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA
Místo: sekretariát závodu a stanoviště technické kontroly.
Dne 15.5.2015 od 17:00 hodin do 21:00 hodin
Dne 16.5.2015 od 6:30 hodin do 8:00 hodin, MČR do 7:30 hodin
Dne 16.5.2015 od 17:00 hodin do 18:00 hodin pouze PČR a Přebor C
Dne 17.5.2015 od 7:00 hodin do 8:00 hodin pouze PČR a Přebor C
Každý motocykl musí odpovídat všem předpisům Všeobecného sportovního řádu, technických předpisů pro disciplínu, řádům a přílohám motocyklového sportu AČR. Povoleny jsou motocykly a pneumatiky pro motokros. Při formální a technické kontrole musí jezdec předložit svou licenci vydanou prostřednictvím FMS AČR nebo své národní motocyklové federace, doklady k motocyklu, motocykl a svou ochrannou přilbu.


11. LICENCE
Licenci jezdec odevzdá pořadateli u administrativní přejímky. Jezdci, který si nevyzvedne po skončení podniku licenci, zašle pořadatel licenci na dobírku poštou v ceně 150Kč tři dny po skončení podniku.


12. PRŮBĚH PODNIKU – časový harmonogram může být upraven dle počtu jezdců.
Čas startu 1.den: 9:00 hodin MMČR a PČR Veterán 1
12:30 hodin PČR a Přebor C
Čas startu 2.den: 8:30 hodin PČR a Přebor C
12:00 hodin MMČR a PČR Veterán 1
První a druhý den se skládá: 7 okruhů
počet kol pro MMČR: 7 okruhů
počet kol pro PČR: 6 okruhů
počet kol pro Veterán 1: 6 okruhů
počet kol pro Veterán 2: 5 okruhů
počet kol pro Ženy: 5 okruhů
počet kol pro Hobby a 80 ccm: 5 okruhů
Plánek trati bude zveřejněn na oficiální vývěsce závodu nejméně 24 hodin před startem.


13. ZASEDÁNÍ JURY
Místo konání: chatka ředitelství v prostoru Autokempu. První zasedání jury se bude konat 15.5.2015 ve 21:00 hodin. Další zasedání jury budou stanovena předsedou jury.


14. ROZPRAVA S JEZDCI A OFICIÁLNÍ VÝVĚSKA
Rozprava s jezdci se bude konat v sobotu 16.5.2015 v 8:00 hodin a v neděli 17.5.2014 v 7:30 hodin. Této porady se musí zúčastnit následující osoby: předseda jury, členové jury, ředitel soutěže, vedoucí trati a traťových komisařů, všichni jezdci, kteří se zúčastní soutěže a zástupci soutěžících. Během této porady se projednají dotazy jezdců a všechny organizační náležitosti. Je v odpovědnosti každého jezdce a týmu se tohoto setkání zúčastnit, aby mohl dostat všechny potřebné informace a vydané instrukce. Informace o tomto setkání jsou oficiální a na následky absence jednotlivých jezdců i týmů plynoucí z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel. Jury není povinna zdvojovat předávání těchto informací ještě jinými způsoby, např. rozhlasovým hlášením či obcházením subjektů v depu. Pro sdělení všech oficiálních informací je v prostoru parkoviště umístěna oficiální vývěska pořadatele. Budou vyhlášeny jízdní doby podle počtu jezdců.


15. HODNOCENÍ ZÁVODU A PŘEDÁNÍ CEN
Hodnocení bude provedeno v souladu se zněním VSŘ a NSŘ endura (především N 060.7 a N 060.8). Pořadatel vyhlásí a předá poháry za každý den soutěže. Ceny budou uděleny prvním třem jezdcům v každé třídě ihned po vyhlášení oficiálních výsledků.
Místo předání cen: areál Autokempu koupaliště Košťálov.


16. PALIVO
Musí být použito v souladu s technickými předpisy FMS AČR.


17. POJIŠTĚNÍ
Podpisem formuláře přihlášky od závodu jezdec potvrzuje, že je pojištěn v souladu s požadavky FMS AČR pro danou sezónu. Pořadatel má uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku N 110.1 VSŘ FMS AČR. Název pojišťovny a číslo pojistky: Česká pojišťovna a.s. č.poj: 53-89642913
Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti za poškození motocyklu, jeho příslušenství a dílů vzniklé při nehodě, ohni nebo jiných případech.


18. KONTROLA A PROVĚŘOVÁNÍ
Jezdec či motocykl, který se zúčastní podniku, může být překontrolován v souladu s článkem 140/1 VSŘ FMS AČR nejen na základě protestu, ale i na základě rozhodnutí ředitele závodu nebo rozhodnutí předsedy jury. Jezdec je povinen umožnit provedení kontroly, případně zajistit rozebrání motocyklu svým mechanikem za přítomnosti technického komisaře. Předseda jury po konzultaci s TK stanoví čas a místo kontroly, případně rozebrání motocyklu. Odmítnutí kontroly či nezajištění rozebrání motocyklu je důvodem k vyloučení jezdce ze závodu a k dalším sankcím jury dle Disciplinárního a arbitrážního řádu FMS AČR. V rámci podniku může být měřen hluk.


19. PROTESTY A ODVOLÁNÍ
Podání protestu i odvolání se řídí zněním cl. N 4 Disciplinárního a arbitrážního rádu FMS AČR. Všechny protesty musí být předloženy písemně řediteli závodu nebo předsedovi
jury, který je dále předá jury, a doloženy poplatkem 5.000,- Kč. Protesty proti výsledkům musí být předloženy písemně řediteli závodu do 30 min po vyvěšení výsledků. Protesty na motocykl musí být vedle poplatku za protest navíc doloženy kaucí 4.000,- Kč (dvoutaktní
motocykl) případně 10.000,- Kč (čtyřtaktní motocykl). Protesty na palivo musí být doloženy navíc kaucí 10.000,- Kč. Jezdci vzniká povinnost dát svůj motocykl v případě, že byl na tento podán protest, či v případě, že dojde k rozhodnutí předsedy jury k dispozici k rozebrání svým mechanikem.


20. SMĚRNICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Prostor pro vylévání olejů a ostatních ekologicky závadných látek a substrátů bude řádně označen v prostorách areálu Autokempu koupaliště Košťálov. Porušení zákazu vylévání těchto látek v jiných prostorách je pokutováno částkou 500,- Kč. Dále je nezbytně nutné při provádění servisních prací povinně použít absorpční rohože. Porušení těchto nařízení je pokutováno částkou 500,- Kč za každý přestupek.


21. VKLADY
Vklad závodníka podle řádů FMS AČR, čl. N 060.13 činí:
Startovné 2 dny 1.den/2.den
MMČR 1.300,-Kč
PČR 1.200,-Kč 700,-Kč
Hobby C 1.200,-Kč 600,-Kč
Tento vklad bude placen u administrativní přejímky. Žádné finanční náhrady nebudou jezdcům vyplaceny. Vklad zahraničního jezdce je stanoven ve stejné výši jako vklad pro tuzemského jezdce.


22. VÝKLAD TĚCHTO ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ
Výklad těchto Zvláštních ustanovení je zcela v pravomoci jury. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu délky trati a počet kol. V případě nepříznivého počasí si pořadatel vyhrazuje právo zrušení podniku.


V Semilech dne 14.4.2015
Jaroslav Bachman v.r. ředitel závodu


Schváleno Sekretariátem FMS AČR dne 21.4. 2015 pod číslem E 03 /2015